اطلاعات درباره ما

برای سوالات خود با ما تماس بگیرید

  اطلاعات و سوالات

  سوالات متداول

  رنگ آن قرمز پررنگ است.

  آب را زرد طلایی میکند

  طعم آن مقدار کمی تلخ و گَس می باشد

  ظاهری مشابه فلوت دارد

  معمولا بوی خاصی ندارد

  آب را قرمز رنگ می کند

  ممکن است تنوع رنگ داشته باشد

  مزه آن شیرین است

  قیمتی پایین تر از زعفران اصل دارد